Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  134
 Hôm qua:  152
 Tuần trước:  1389
 Tháng trước:  5650
 Tất cả:  639979

Công việc của kế toán trưởng

Mô tả công việc của một nhân viên kế toán trưởng trong doanh nghiệp ....

Mục tiêu hàng đầu của mỗi kế toán là được làm kế toán trưởng, cao hơn là giám đốc tài chính.Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu hết được những trách nhiệm và nghĩa vụ mà một người kế toán trưởng đảm nhận .

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở... và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất.

 

Công việc của kế toán trưởng

 

Trách nhiệm và công việc của kế toán trưởng bao gồm :

Dựa theo hệ thống kế toán Việt Nam tổ chức hệ thống kế toán của Công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ( định khoản kế toán) trong hoạt  động vận hànhh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.

 

Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

 

Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.

 

Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .

 

Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.

 

Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của Cty.

 

Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chánh ngắn hạn.

Quyền hạn :

Chỉ đạo trực tiếp Kế toán phó kiêm Trưởng phòng kế toán trong việc phân công kế toán viên.

Được  đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ của Công ty theo qui chế lao động và lương của Công ty .

Có quyền  yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.

Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý.

Khi phát hiện việc vi phạm  pháp lệnh kế toán – thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban Tổng giám đốc.

Mối liên hệ công tác :


Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác hoạch định chiến lược về tài chánh, trong việc phân tích tình hình kinh tế – tài chánh của Công ty và kiểm tra kiểm soát Ngân sách Cty.

 

Nhận thông tin về nhân sự, hoạt động của Phòng kế toán thông qua Trưởng phòng NS.

 

Báo cáo tình hình  thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê cũng như công tác kế toán của đơn vị cho Ban Tổng Giám đốc theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất.

 

Nhận thông tin cũng như cung cấp thông tin cho cấp Trưởng phòng ban,  Phụ trách cơ sở  hoặc các cơ quan liên hệ một cách kịp thời và cẩn trọng trên cơ sở được sự đồng ý của Ban Tổng Giám đốc.

 

Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin  kinh tế – tài chánh.

 

Quan hệ với các ngành chức năng : Thuế , Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chánh doanh nghiệp

Hãy share để mọi người cùng biết:


Back Trở lại      Print In      Đã xem Số lần xem: 5399
Thông tin liên hệ
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI 
Địa chỉ: 441/114 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân,Tp.HCM
Điện thoại: 0909.049.357
Email : dichvuketoantrongoi.vn@gmail.com
Website: www.dichvuketoantrongoi.vn

Chia sẻ cho bạn bè :
Liên kết với chúng tôi

© Copyright 2014 www.dichvuketoantrongoi.vn, all rights reserved.