Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  11
 Hôm nay:  78
 Hôm qua:  124
 Tuần trước:  1443
 Tháng trước:  5091
 Tất cả:  631995

Chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực kế toán là những quy định do tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành để làm cơ sở cho việc lập và giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.

+ Chuẩn mực số 1: Chuẩn mực chung      Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 2: Hàng tồn kho     Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 3: Tài sản cố định hữu hình: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 4: Tài sản cố định vô hình: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 5: Bất động sản đầu tư: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 6: Thuê tài sản: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 7: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 8: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái : Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 11: Hợp nhất kinh doanh: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 14: Doanh thu và thu nhập khác: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 15: Hợp đồng xây dựng: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 16: Chi phí đi vay: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 17: Thuế Thu nhập Doanh nghiệp: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 19: Hợp đồng bảo hiểm: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 21: Trình bày báo cáo tài chính: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự : Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm : Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 26: Thông tin về các bên liên quan: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 28: Báo cáo bộ phận: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót: Chuẩn mực kế toán

+ Chuẩn mực số 30: Lãi trên cổ phiếu: Chuẩn mực kế toán

Hãy share để mọi người cùng biết:


Back Trở lại      Print In      Đã xem Số lần xem: 2358
Thông tin liên hệ
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI 
Địa chỉ: 441/114 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân,Tp.HCM
Điện thoại: 0909.049.357
Email : dichvuketoantrongoi.vn@gmail.com
Website: www.dichvuketoantrongoi.vn

Chia sẻ cho bạn bè :
Liên kết với chúng tôi

© Copyright 2014 www.dichvuketoantrongoi.vn, all rights reserved.