Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  120
 Hôm qua:  152
 Tuần trước:  1389
 Tháng trước:  5650
 Tất cả:  639965

Quyết toán thuế TNCN 2014

KETOANGROUP chuyên cung cấp dịch vụ quyết toán thuế tncn 2014 cho tất cả các loại hình doanh nghiệp với giá ưu đãi nhất ...

 

Quyết toán thuế TNCN 2014

 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Bước 1: Chuẩn bị thông tin Quyết toán thuế

Để thực hiện được khai quyết toán thuế TNCN đã khấu trừ, trước hết CQCT cần tiến hành các công tác rà soát và đề nghị cá nhân cung cấp MST như sau:

- Đối với những người lao động mới hoặc chưa có MST, CQCT đề nghị cá nhân thực hiện đăng ký thuế để được cấp MST. Cá nhân, CQCT có thể truy cập trang http://tncnonline.com.vn để biết thêm các thủ tục cần thiết về việc ĐKT để được cấp MST cho cá nhân.

- Đối với những người lao động đã có MST nhưng chưa cung cấp cho CQCT đề nghị các cá nhân cung cấp MST cho CQCT. Những CQCT có khả năng quyết toán hộ cho người lao động là cá nhân cư trú cần:

- Thông báo đến người lao động để xác định cá nhân nào chỉ nhận thu nhập tại CQCT cần CQCT quyết toán hộ

- Thu thập bản đăng ký người phụ thuộc, các chứng từ chứng minh khoản giảm trừ đóng bảo hiểm (nếu có), đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có) của người lao động để xác định lại nghĩa vụ thuế cho người lao động Những CQCT không có khả năng quyết toán hộ cho người lao động không cần thực hiện các công việc trên. CQCT tập hợp danh sách MST của các cá nhân cùng các thông tin liên quan và cập nhật vào các phần mềm QLNS, hoặc QTTNCN, hoặc HTKK.

- Đối với các CQCT có sử dụng phần mềm kế toán, nhân sự (QLNS): cần phải cập nhật thông tin của các cá nhân vào các ứng dụng này để đảm bảo khi kết xuất dữ liệu bảng kê đã có thông tin của người lao động

- Các CQCT sử dụng HTKK hoặc QTTNCN sẽ cập nhật thông tin của cá nhân trong khi nhập dữ liệu kê khai quyết toán thuế TNCN

Lưu ý: MST của người lao động phải cung cấp cho CQCT là mã 10 số

Bước 2: Tiếp nhận và cài đặt phần mềm hỗ trợ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bước này áp dụng đối với các CQCT sử dụng phần mềm quyết toán thuế thu nhập cá nhân để khai quyết toán và kết xuất file dữ liệu

- CQCT có thể lấy phần mềm hỗ trợ kê khai (QTTNCN, HTKK, iHTKK) theo một trong các cách dưới đây:

o Liên hệ trực tiếp với CQT để lấy phần mềm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

o Truy cập trang điện tử: http://tncnonline.com.vn để tải phần mềm quyết toán thuế thu nhập cá nhân và các Tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng, đối với các CQCT chỉ kê khai QTTNCN, không có nhu cầu kê khai các loại thuế khác.

o Truy cập trang http:// www.gdt.gov.vn để tải phần mềm HTKK phiên bản 2.5 và các Tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng, đối với CQCT đang kê khai hàng tháng, quý, năm cho các loại thuế bằng phần mềm HTKK.

- Cài đặt các phần mềm theo hướng dẫn. Nếu có vướng mắc trong việc cài đặt và sử dụng, CQCT có thể liên hệ với bộ phận tuyên truyền hỗ trợ của CQT quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Bước 3: Khai quyết toán thuế

1. Trường hợp CQCT dùng 1 trong các phầm mềm hỗ trợ kê khai để QT như phần mềm QTTNCN, HTKK, QLNS thì thực hiện như sau:

- Nhập số liệu quyết toán: Sử dụng phần mềm để nhập dữ liệu các tờ khai và bảng kê theo đúng mẫu biểu quy định. Nhập dữ liệu vào các Bảng kê trước. Sau đó, các dữ liệu từ Bảng kê sẽ tự động kết chuyển sang tờ khai quyết toán.

- Kiểm tra và chỉnh sửa thông tin có sai sót.

- In hồ sơ quyết toán: Sử dụng chức năng in trong các phần mềm để in tờ khai và bảng kê phụ lục . Hồ sơ quyết toán thuế bao gồm tờ khai quyết toán TNCN và các bảng kê.

o Đối với các CQCT sử dụng phần mềm HTKK sẽ in ra tờ khai và bảng kê có mã vạch.

o Đối với các CQCT nộp hồ sơ khai thuế qua mạng (sử dụng phần mềm iHTKK) không cần in hồ sơ quyết toán.

o Đối với các CQCT sử dụng phần mềm QTTNCN in ra tờ khai, bảng kê theo qui định.

o Nếu các phần mềm QLNS của CQCT không có chức năng in hồ sơ QT thì CQCT sẽ thực hiện như sau:

• Sử dụng chương trình QLNS để kết xuất file dữ liệu QT theo định dạng chuẩn của TCT cung cấp ( xem Bước 4)

• Sử dụng Phần mềm QTTNCN nhận dữ liệu từ file kết xuất đó và in ra tờ khai, bảng kê.

- In bìa tệp hồ sơ (theo mẫu đính kèm hướng dẫn này): Sử dụng các chức năng in trang bìa của các phần mềm hỗ trợ.

2. Trường hợp CQCT không có khả năng sử dụng phần mềm để kê khai sẽ thực hiện:

- CQCT có thể tải các mẫu tờ khai quyết toán tại trang điện tử http://www.gdt.gov.vn và in các mẫu hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để lấy mẫu tờ khai để khai.

- Khai đầy đủ và chính xác các chỉ tiêu trên tờ khai và bảng kê theo đúng hướng dẫn kê khai của CQT ban hành.

Bước 4: Kết xuất dữ liệu ra file

(Các CQCT không có khả năng sử dụng phần mềm không thực hiện bước này). Sau khi cập nhật dữ liệu vào các phần mềm, CQCT thực hiện:

- Kết xuất dữ liệu ra file: Sử dụng các chức năng của phần mềm để kết xuất dữ liệu ra file theo đúng định dạng của CQT quy định.

- Kiểm tra tên file theo quy định và ghi nhớ nơi lưu tệp dữ liệu. Tên file kết xuất được đặt theo đúng cấu trúc: C1C2C3– N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13–M1M2M3M4-KK1K2K3K4 -LL1L2. xls. Trong đó:

o C1C2C3: Thể hiện tên viết tắt của cơ quan thuế quản lý. Ví dụ HAN (Cục thuế Hà Nội), HPH (Cục thuế Hải Phòng)…

o N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10N11N12N13: Mã số thuế cơ quan chi trả (Nếu mã số thuế cơ quan chi trả là 10 số thì mặc định ứng dụng tự thêm chuỗi “000” vào cuối).

o N1N2 là số phân khoảng tỉnh cấp mã số thuế được quy định theo danh mục mã phân khoảng tỉnh

o Bẩy chữ số tiếp theo N3N4N5N6N7N8N9 được đánh theo số thứ tự từ 0.000.001 đến 9.999.999 gắn cho từng đối tượng nộp thuế

o Chữ số tiếp theo N10 là chữ số kiểm tra

o Cách tính số chữ số kiểm trao Các chữ số từ N1N2- N3N4N5N6N7N8N9 được nhân với một số nguyên tố như sau: N1 nhân với 31, N2 nhân với 29, N3 nhân với 23, N4 nhân với 19, N5 nhân với 17, N6 nhân với 13, N7 nhân với 7, N8 nhân với 5, N9 nhân với 3.

o Tổng của các tích số này được chia cho 11, lấy số dư của phép chia. Chữ số kiểm tra N10 sẽ là hiệu số của 10 và số dư của phép chia. Nếu chữ số kiểm tra được tính theo công thức trên không bằng N10 thì MST nhập vào không đúng định dạng

o Mười số từ N1 đến N10 (theo mô tả ở trên) được cấp cho người nộp thuế độc lập và đơn vị chính

o Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999 được đánh theo từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh của người nộp thuế độc lập và đơn vị chính

o M1M2M3M4: thể hiện thông tin ký hiệu tờ khai

o -TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền công, tiền lương được ký hiệu trên tên file là 05TL

o -XS dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số được ký hiệu trên tên file là 02XS

o -BH dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm được ký hiệu trên tên file là 02BH

o KK1K2K3K4: thể hiện thông tin kỳ tính thuế của tờ khai (Q109) hoặc năm (2009)

o LL1L2: thể hiện trạng thái và số lần nộp tờ khai (L00 thể hiện trạng thái chính thức, L01 .. L99: thể hiện trạng thái bổ sung tương ứng với số lần bổ sung của tờ khai)

Ví dụ : Tổ chức chi trả có MST 0100100008 do Cục thuế Hà nội quản lý, kê khai tờ khai quyết toán mẫu 05/KK-TNCN , tờ khai chính thức nộp lần đầu. Vậy tên file sẽ như sau: HAN-0100100008000-05TL-Y2009-L00

- CQCT có thể sử dụng phần mềm QTTNCN hoặc HTKK do TCT cung cấp để kiểm tra định dạng, cấu trúc cũng như các sai sót dữ liệu của file đã kết xuất. Phần mềm QTTNCN hoặc HTKK và các tài liệu hướng dẫn sử dụng có thể tải tại trang điện tử http:// tncnonline.com.vn hoặc http://gdt.gov.vn Lưu ý: CQCT kiểm tra số liệu khớp giữa bản in ra giấy và file dữ liệu. CQT sẽ yêu cầu gửi lại file dữ liệu nếu có chênh lệch với bản giấy hoặc sai tên, sai cấu trúc, định dạng qui định.

Bước 5: Gửi file dữ liệu quyết toán đến CQT

1. Đối với các CQCT không sử dụng iHTKK :

Đối với các file dữ liệu đã được kết xuất tại bước 4 ở trên, CQCT có thể gửi file đến cơ quan thuế theo các cách sau:

o Gửi qua mạng internet: CQCT truy cập trang http:// tncnonline.com.vn, sử dụng chức năng Gửi dữ liệu để gửi file dữ liệu cho CQT và thực hiện các bước theo hướng dẫn sử dụng phần mềm.

o Gửi trực tiếp tại CQT hoặc qua bưu điện cùng với hồ sơ khai thuế bằng giấy: Tệp dữ liệu sẽ được ghi vào đĩa CD hoặc USB.Tuy nhiên, CQT khuyến khích CQCT gửi file qua internet hoặc qua bưu điện vì trong giai đoạn này số CQCT nộp hồ sơ quyết toán thuế lớn dẫn đến phải xếp hàng chờ đợi, lãng phí thời gian.

Lưu ý: - Chỉ sử dụng 1 hình thức gửi file (trực tiếp, bưu điện, qua mạng internet, iHTKK) cho các tờ khai quyết toán trong 1 lần gửi. - CQCT chú ý kiểm tra số lượng file gửi kèm bằng số hồ sơ giấy (Tờ khai + các bảng kê kèm theo của tờ khai)

2. Đối với các CQCT sử dụng iHTKK :

CQCT truy cập vào cổng thông tin điện tử http://www.kekhaithue.gdt.gov.vn để gửi dữ liệu cho CQT theo tài liệu hướng dẫn của phần mềm iHTKK tại cổng thông tin điện tử.

Bước 6: Nộp hồ sơ quyết toán đến CQT (Các CQCT nộp hồ sơ khai thuế qua mạng sử dụng iHTKK không phải thực hiện bước này).

CQCT gửi hồ sơ khai quyết toán thuế đã in đến cơ quan thuế theo các hình thức như: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của Luật thuế TNCN. Lưu ý: - Đối với các CQCT có gửi hồ sơ giấy và file phải in và gửi kèm trang bìa tệp cùng với hồ sơ giấy. - Đối với các CQCT chỉ gửi hồ sơ giấy không sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai quyết toán thuế không cần gửi kèm trang bìa tệp.

Bước 7: Theo dõi kết quả gửi file

Sau khi gửi hồ sơ QT, file dữ liệu, CQCT có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử http://tncnonline.com.vn để theo dõi kết quả gửi tệp dữ liệu (hoàn thành, bổ sung…)(Xem chi tiết hướng dẫn sử dụng phần mềm Gửi file qua mạng trên địa chỉ http://tncnonline.com.vn.)

Bước 8: Điều chỉnh số liệu quyết toán

Khi có các sai sót cần điều chỉnh hoặc nhận được thông báo cần điều chỉnh của CQT, CQCT thực hiện điều chỉnh lại số liệu quyết toán, kết xuất lại tệp dữ liệu và gửi cho CQT. Các bước thực hiện bắt đầu từ Bước 3 đến Bước 7 ở trên.

Cách kê khai điều chỉnh, cách đặt tên tệp dữ liệu điều chỉnh theo hướng dẫn kê khai của TCT và trong tài liệu hướng dẫn của các phần mềm. Lưu ý:TCT cần ghi nhớ tên file điều chỉnh để copy hoặc gửi đúng tệp dữ liệu đã điều chỉnh.

Hãy share để mọi người cùng biết:


Back Trở lại      Print In      Đã xem Số lần xem: 6070
Thông tin liên hệ
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI 
Địa chỉ: 441/114 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân,Tp.HCM
Điện thoại: 0909.049.357
Email : dichvuketoantrongoi.vn@gmail.com
Website: www.dichvuketoantrongoi.vn

Chia sẻ cho bạn bè :
Liên kết với chúng tôi

© Copyright 2014 www.dichvuketoantrongoi.vn, all rights reserved.