Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Thời gian: Tất cả các công ty/doanh nghiệp đang hoạt động phải nộp báo cáo tài chính của năm 2019 trước ngày 30/03/2020

Xử phạt: Theo khoản 2 điều 10 nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong việc nộp trễ, nộp sai báo cáo tài chính như sau: Phạt tiền từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ đối với các vi phạm sau đây

  • Không nộp báo cáo tài chính hoặc làm báo cáo tài chính sai quy chuẩn
  • Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cuối năm quá thời hạn 7 ngày theo quy định
  • Lập báo cáo tài chính không đúng với chứng từ, hóa đơn kế toán năm 2019
  • Cố tình giả mạo hoặc ép buộc người khác khai gian số liệu để làm báo cáo tài chính
  • Thực hiện công khai báo cáo tài chính chậm quá 30 ngày so với quy định

Hình thức xử phạt bổ sung đối với các vi phạm về việc làm báo cáo tài chính

  • Tịch thu, hủy bỏ báo cáo tài chính
  • Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (đối với những trường hợp cố tình làm sai, khai gian báo cáo tài chính)

Công việc lập báo cáo tài chính của Kế toán Vina bao gồm :

1. Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;

2. Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;

3. Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;

4. Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;

5. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;

6. Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;

7. Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp;

8. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;

9. Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;

10. Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;

11. In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;

12. Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính…                                          

BẢNG GIÁ CHI TIẾT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 (Áp dụng từ 01/01/2020)

STT

Số lượng hóa đơn đầu vào + đầu ra (hoặc số hợp đồng SX, XD)

Phí dịch vụ

THƯƠNG MẠI – TƯ VẤN – DỊCH VỤ

1

Không có hóa đơn bảng kê

500.000  

Từ 01 hóa đơn –> 5 hóa đơn 1 tháng

1.500.000 - 3.000.000 

Từ 06 hóa đơn –> 10 hóa đơn 1 tháng

4.000.000 - 5.000.000 

Từ 11 hóa đơn –> 20 hóa đơn 1 tháng

6.000.000 - 7.000.000

Từ 21 hóa đơn –> 30 hóa đơn 1 tháng

8.000.000

Từ 31 hóa đơn –> 50 hóa đơn 1 tháng

9.600.000

Từ 51 hóa đơn –> 70 hóa đơn 1 tháng

12.000.000

Từ 71 hóa đơn –> 100 hóa đơn 1 tháng

16.000.000

Từ 101 hóa đơn –> 150 hóa đơn 1 tháng

19.000.000

Từ 151 hóa đơn –> 200 hóa đơn 1 tháng

23.000.000

 Từ 200 hóa đơn trở lên 1 tháng

 Từ 26.000.000đ trở lên

XÂY DỰNG DÂN DỤNG – LẮP ĐẶT SỬA CHỮA NHÀ

2

Không có hóa đơn bảng kê

500.000

Từ 01 -> 5 hóa đơn hoặc 1 hợp đồng 1 tháng

2.000.000 - 4.000.000

Từ 05 -> 10 hóa đơn hoặc 1 hợp đồng 1 tháng

4.500.000 - 6.000.000

Từ 11 -> 20 hóa đơn hoặc 2 hợp đồng 1 tháng

6.500.000 - 8.000.000

Từ 21 -> 30 hóa đơn hoặc 2 hợp đồng 1 tháng

8.500.000 - 10.000.000

Từ 31 -> 50 hóa đơn hoặc 3 hợp đồng 1 tháng

12.000.000

Từ 51 -> 70 hóa đơn hoặc 4 hợp đồng 1 tháng

14.500.000

Từ 71 -> 100 H.Đơn hoặc 5 hợp đồng 1 tháng

17.000.000

Từ 101 -> 150 H.Đơn hoặc 6 hợp đồng 1 tháng

23.000.000

Từ 151 -> 200 H.Đơn hoặc 7 hợp đồng 1 tháng

28.000.000

Trên 200 HĐ hoặc 8 hợp đồng trở lên 1 tháng

Từ 34.000.000 trở lên

SẢN XUẤT – GIA CÔNG

3

Không có hóa đơn bảng kê

500.000

Từ 01 hóa đơn –> 05 hóa đơn 1 tháng

3.000.000 - 5.000.000

Từ 05 hóa đơn –> 10 hóa đơn 1 tháng

5.500.000 - 7.000.000

Từ 11 hóa đơn –> 20 hóa đơn 1 tháng

8.000.000 – 9.000.000

Từ 21 hóa đơn –> 30 hóa đơn 1 tháng

9.500.000 - 11.000.000

Từ 31 hóa đơn –> 50 hóa đơn 1 tháng

15.000.000

Từ 51 hóa đơn –> 70 hóa đơn 1 tháng

18.000.000

Từ 71 hóa đơn –> 100 hóa đơn 1 tháng

22.500.000

Từ 101 hóa đơn –> 150 hóa đơn 1 tháng

28.000.000

Từ 151 hóa đơn –> 200 hóa đơn 1 tháng

34.000.000

Từ 200 hóa đơn trở lên 1 tháng

Từ 40.000.000 trở lên

Báo cáo tài chính© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn