Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định nội dung gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Dự thảo Nghị định có các nội dung chính như sau:

Về đối tượng được gia hạn gồm:

Một là, Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế: Nông nghiệp, Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; khai thác, nuôi trồng thuỷ sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (trừ sản xuất ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống).

Hai là, Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế: Vận tải đường sắt; vận tải hành khách bằng xe buýt; vận tải đường bộ khác; vận tải đường thủy; vận tải hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; Dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động thể thao; hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên; hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; hoạt động chiếu phim.

Ba là, Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Gia hạn nộp thuế đối với các trường hợp sau:

Đối với thuế giá trị gia tăng là số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý;

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp là số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020.

Đối với tiền thuê đất là số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020.

Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020

Về thời gian gia hạn:

Gia han 05 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp theo quy định của Luật quản lý thuế  đối với  thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất. Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nộp các khoản thuế được gia hạn trước ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn