cách hạch toán chế độ thai sản khi nhận và chi trả

cách hạch toán chế độ thai sản khi nhận và chi trả


1. Khi tính trích Bảo hiểm xã hội hàng tháng trừ vào lương của nhân viên:

- Các bạn cần xác định được là Doanh nghiệp của các bạn hạch toán theo chế độ kế toán nào (Thông tư 133 hay là 200) -> Tiếp nữa là các bạn cần xác định được là Tiền lương lương đó là của nhân viên nào (Nhân viên đó làm ở bộ phận nào) -> Thì mới hạch toán Chi phí tiền lương và các khoản Bảo hiểm chính xác vào đó được:

- Sau khi đã xác định xong các bạn dựa vào Bảng tính lương trong tháng để hạch toán Chi phí tiền lương như sau:

Nợ các TK 154, 622, 623, 627, 641, 642 (số tiền trích vào chi phí SXKD của DN)
Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (số tiền trừ vào lương người lao động)
             Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác, chi tiết: (3382, 3383, 3384, 3385 - 3386).

- Hạch toán khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác, chi tiết: (3382, 3383, 3384, 3385 - 3386)
             Có các TK 111, 112 ...

 -------------------------------------------------------------

2. Hạch toán tính tiền chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn... phải trả cho công nhân viên:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (chi tiết: 3383)
             Có TK 334 - Phải trả người lao động (3341).

 ----------------------------------------------------------------

3. Hạch toán nhận tiền trợ cấp thai sản, ốm đau ... của BHXH trả:

Nợ TK 111, 112: Số tiền bên Cơ quan BHXH trả cho Doanh nghiệp.
             Có TK 3383.

 ------------------------------------------------------------------

4. Hạch toán trả tiền trợ cấp thai sản, ốm đau, tai nạn... cho công nhân viên:

Nợ TK 334. Số tiền trợ cấp thai sản, ốm đau, tai nạn ... mà người lao động được nhận.
             Có TK 111, 112… 

------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm:
 
- Chi tiêu kinh phí công đoàn tại đơn vị, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382)
             Có các TK 111, 112,...
 
- Kinh phí công đoàn chi vượt được cấp bù, khi nhận được tiền, ghi:
Nợ các TK 111, 112
             Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382).


 ------------------------------------------------------------------


 

cách hạch toán chế độ thai sản khi nhận và chi trả© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn