Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Là doanh nghiệp mới thành lập, nếu chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện các thủ tục, tư vấn kế toán cho doanh nghiệp; hướng dẫn về sử dụng hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, tư vấn các quy định về luật thuế hiện hành.

Nhằm tránh rủi ro liên quan đến việc thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế nhưng quý khách muốn tiết kiệm chi phí khi mới khởi nghiệp, quý khách không cần có nhân viên kế toán, kế toán trưởng chuyên nghiệp mà hãy giao phó cho chúng tôi thực hiện các công việc sau:
1. Kế toán – Báo cáo thuế hàng tháng:

Soạn và nộp tờ các tờ khai GTGT, BC26, TNCN theo quy định
Lập phiếu thu – chi, phiếu xuất – nhập kho.
Sổ nhật ký; sổ cái các tài khoản
Sổ quỹ tiền mặt; sổ quỹ tiền ngân hàng
Sổ chi tiết hàng tồn kho; công nợ phải thu, phải trả
Lập bảng xuất nhập tồn hàng hóa; bảng lương; soạn thảo hợp đồng
Báo cáo thống kê…
2. Báo cáo thuế hàng quý:

Soạn và nộp tờ các tờ khai GTGT, BC26, TNCN, TNDN theo quy định
3. Quyết toán thuế hàng năm:

Soạn và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN
Soạn và nộp báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ

4. In và kẹp hóa đơn, chứng từ đúng quy định

Dịch vụ kế toán© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn