Hà Nội triển khai tốc lực các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ 2019

Hà Nội triển khai tốc lực các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ 2019

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, tổng thu ngân sách tháng 11 (không kể thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại) đạt 12.644 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng tăng 12,5% so với cùng kỳ, nhưng chỉ đạt 88% dự toán. Trong đó tổng thu nội địa trừ dầu, tiền sử dụng đất đạt 90,1% dự toán và tăng 21% so với cùng kỳ.

Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, trong 11 tháng đầu năm, bên cạnh những khoản thu đạt khá (như từ lệ phí trước bạ đạt 101,1% dự toán, tăng 25%; thuế TNCN đạt 89,4% dự toán, tăng 19,4% so với cùng kỳ) thì vẫn còn nhiều khoản thu khác đang gặp khó khăn. Theo đó, thu từ khu vực DNNN trung ương đạt 83,9% dự toán; thu DNNN địa phương 84%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 78,5%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh 86,9%. Đặc biệt, các khoản thu về đất mới đạt 70,8% dự toán và bằng 65,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Để tháo gỡ những khó khăn trong công tác thu ngân sách, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 2019, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới phương pháp tổ chức, chỉ đạo điều hành thu ngân sách; xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, chi cục thuế. Các đơn vị cần nâng cao chất lượng công tác đánh giá, dự báo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế theo từng ngành nghề, lĩnh vực trên địa bàn, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp quản lý phù hợp với từng thời kỳ, thực hiện đôn đốc ngân sách kịp thời, đầy đủ, sát số thuế phát sinh, hạn chế thấp nhất nợ đọng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. 

Để đảm bảo DN thực hiện kê khai đúng, đủ và nâng dần tỷ lệ hồ sơ khai thuế  có chất lượng, cơ quan thuế cần tập trung đôn đốc, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu về người nộp thuế, đảm bảo số lượng đúng với thực tế hoạt động kinh doanh; tập trung rà soát, tổng hợp, đề xuất xử lý các DN đã bỏ kinh doanh, giải thể; tăng cường quản lý thuế đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử. Đối với công tác thanh kiểm tra, cần tăng cường kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế và thanh kiểm tra theo các chuyên đề. Đồng thời, thực hiện thu thập và tổng hợp các hành vi vi phạm cũng như thường xuyên phân tích, thu thập nhận diện rủi ro để rà soát bổ sung kế hoạch thanh kiểm tra.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tập trung đôn đốc, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ kịp thời, đúng quy định; đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biễn nợ đọng; đảm bảo nguyên tắc nợ tháng sau phải giảm so với số nợ tháng trước. Đối với các khoản thu liên quan đến đất, cần tiếp tục phân tích, đánh giá thực trạng tình hình nợ tiền sử dụng đất của từng đơn vị để có biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ phù hợp. Lưu ý rà soát các hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất, tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra mục đích sử dụng đất đối với các điểm thuê đất. Đặc biệt, nhằm khuyến khích các DN, tổ chức sử dụng hoá đơn điện tử, Cục Thuế Hà Nội yêu cầu các phòng chức năng, chi cục thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời cho DN; đồng thời, kiểm soát chất lượng dịch vụ, chất lượng kết nối cơ sở dữ liệu của các tổ chức cung cấp trong quá trình triển khai. Cơ quan thuế thường xuyên rà soát toàn bộ các TTHC trong công việc hàng ngày, đặc biệt là các thủ tục liên quan trực tiếp tới người dân để chủ động cải cách, đơn giản hóa, nhằm giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí cho người dân một cách thực chất và đúng quy định pháp luật.

Hà Nội triển khai tốc lực các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ 2019© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn