kế toán sản xuất

kế toán sản xuất

Doah nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất rất phổ biến trong nền kinh tế Việt Nam .Quy trình hạch toán kế toán của loại hình doanh nghiệp này cũng rất phức tạp chỉ phù hợp với những kê toán có điều kiện tiếp xúc nhiều với kiến thức kế toán thực tế .

Nếu như kế toán thương mại chỉ đơn thuần dừng lại ở việc mua hàng bán hàng thông thường thi kế toán sản xuất phải trải qua một quy trình phức tạp đó là tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm .

kế toán sản xuất phải được sự hỗ trợ về số liệu từ kế toán thành phần khác như kế toán kho, kế toán tiền lương, kế toán nguyên vật liệu ,...để tính giá thành sản phẩm và lập các báo cáo nội bộ khi cần thiết.

Các loại chi phí cầu thành nên giá thành sản phẩm bao gồm :

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621)

Chi phí nhân công trực tiếp (622)

Chi phí sản xuất chung (627)

Kế toán sản xuất phải sử dụng các tài khoản kế toán 154 để định khoản kế toán :

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

I. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

1. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu trên mức bình thường)

Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

2. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Phần chi phí nhân công trên mức bình thường)

Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp.

3. Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn hoặc bằng công suất bình thường thì cuối kỳ, kế toán thực hiện việc tính toán, phân bổ và kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất chung (chi phí sản xuất chung biến đổi và chi phí sản xuất chung cố định ) cho từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.

4. Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì kế toán phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ (không tính vào giá thành sản phẩm số chênh lệch giữa tổng số chi phí sản xuất chung cố định thực tế phát sinh lớn hơn chi phí sản xuất chung cố định tính vào giá thành sản phẩm) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Phần chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ vào giá thành sản phẩm)

Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.

5. Trị giá nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công nhập lại kho, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.

6. Trị giá sản phẩm hỏng không sửa chữa được, người gây ra thiệt hại sản phẩm hỏng phải bồi thường, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388)

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.

7. Đối với đơn vị có chu kỳ sản xuất, kinh doanh dài mà trong kỳ kế toán đã kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung sang TK 154, khi xác định được chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không được tính vào giá thành sản phẩm, kế toán phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ (không được tính vào trị giá hàng tồn kho) mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang (Trường hợp đã kết chuyển chi phí từ TK 621, 622, 627 sang TK 154).

8. Giá thành sản phẩm thực tế nhập kho trong kỳ, ghi:

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.

9. Trường hợp sản phẩm sản xuất xong, không tiến hành nhập kho mà chuyển giao thẳng cho người mua hàng (Sản phẩm điện, nước. . .), ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.

II. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

1. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế xác định trị giá thực tế chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang và thực hiện việc kết chuyển, ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

Có TK 631 - Giá thành sản xuất.

2. Đầu kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thực tế sản xuất, kinh doanh dỡ dang, ghi:

Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.

Để nắm bắt lý thuyết về kế toán sản xuất một cách chặt chẽ nhất kế toán nên tìm hiêu thêm các chuẩn mực kế toán để áp dụng vào công việc kế toán .

Trong doanh nghiệp sản xuất cũng phát sinh các loại thuế như : thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, thuế TNCN, thuế môn bài ... vì vậy hàng tháng kế toán doanh nghiệp thương mại phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo thuế của doanh nghiệp và quyết toán thuế cuối năm  .Hiện nay kế toán có thể khai báo thuế qua mạng sau khi đã làm các báo cáo thuế trên phần mềm kê khai thuế HTKK mới nhất .

Tuy nhiên không phải kế toán nào cũng có khả năng làm được các báo cáo thuế và các quyết toán thuế cuối năm . Vì vậy để tránh rủi ro sau này khi cơ quan thuế xuống quyết toán thuế thì chủ doanh nghiệp có xu hướng tìm đến dịch vụ kế toán . Với dịch vụ kế toán trọn gói doanh nghiệp có thể yên tâm rất nhiều .Không những doanh nghiệp có thể hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước mà còn được bên dịch vụ tư vấn cũng như cung cấp cho doanh nghiệp những thay đổi về thuế mới nhất .Chi phí làm dịch vụ cũng rẻ hơn rất nhiều so với chi phí thuê kế toán làm việc cố định tại văn phòng .Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Vina chuyên về dịch vụ kế toán thuế sẽ mang đến cho doanh nghiệp của bạn dịch vụ tốt nhất với cam kết chi phí rẻ nhất rất được các doanh nghiệp tin tưởng

kế toán sản xuất© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn