kế toán tiền lương

kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương là việc hạch toán tiền lương dựa vào các yếu tố như: Bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán…. để lập bảng tính, thanh toán lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động
Kế toán kho

Kế toán kho

Công việc của kế toán kho là lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra...
Kế toán nguyên vật liệu

Kế toán nguyên vật liệu

Kế toán nguyên vật liệu là một khâu quan trọng trong doanh nghiệp, quản lý tốt NVL sẽ góp phần đắc lựa trong việc hạ giá thành tăng lợi nhuận của DN ...
kế toán xây dựng

kế toán xây dựng

Ngành xây dựng có những đặc thù riêng nên công tác kế toán xây dựng cũng có những điểm khác biệt
kế toán thanh toán

kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán theo dõi thường xuyên liên tục các khoản nợ của khách hàng và khoản phải trả của Doanh nghiệp đồng thời lên kế hoạch thu nợ và thanh toán nợ đảm bảo cho vòng tiền của doanh nghiệp
Kế toán chi phí

Kế toán chi phí

Kế toán chi phí là một nhánh của kế toán, có nhiệm vụ lưu chép chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc sản xuất mỗi đơn vị sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp.
kế toán doanh thu

kế toán doanh thu

Kế toán doanh thu theo dõi tất cả các khoản doanh thu, thu nhập phát sinh của doanh nghiệp...
Kế toán nhà hàng

Kế toán nhà hàng

Mô tả công việc của một nhân viên kế toán nhà hàng ....
kế toán thương mại

kế toán thương mại

Mô tả công việc của một nhân viên kế toán thương mại của doanh nghiệp làm trong lĩnh vực thương mại
kế toán sản xuất

kế toán sản xuất

Mô tả công việc của một nhân viên kế toán sản xuất của doanh nghiệp làm trong lĩnh vực sản xuất
kế toán xuất nhập khẩu

kế toán xuất nhập khẩu

Bạn muốn là nhân viên kế toán xuất nhập khẩu bạn cần biết kế toán xuất nhập khẩu là gì ?
kế toán công nợ

kế toán công nợ

Trong những công ty có nhiều đối tác, quan hệ khách hàng rộng thì cần phải có một kế toán công nợ. Họ sẽ quản lý toàn bộ công nợ của công ty.

Tài liệu kế toán

© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn