cách hạch toán chi phí nâng cấp, sửa chữa TSCĐ

cách hạch toán chi phí nâng cấp, sửa chữa TSCĐ

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí sửa chữa nâng cấp TSCĐ như: Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí đầu tư nâng cấp TSCĐ, chi phí sửa chữa TSCĐ đi thuê theo Thông tư 200 và 133 mới nhất hiện hành.
cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng

cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng

Hướng dẫn cách hạch toán hàng cho biếu tặng khách hàng, đối tác, công nhân viên - Hàng được cho biếu tặng như: Tặng bánh trung thu, quà tết, quà ngày lễ, tri ân khách hàng ...theo quy định về hàng cho biếu tặng.
các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo TT133, TT200

các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo TT133, TT200

Hàng tồn kho là gì? Hướng dẫn cách tính giá trị hàng tồn kho theo các phương pháp khác nhau như: Phương pháp bình quân gia quyền, thực tế đích danh, nhập trước, xuất trước, nhập sau xuất trước... theo Thông tư 133 và 200.
các phương pháp tính giá hàng nhập kho NLV, thành phẩm

các phương pháp tính giá hàng nhập kho NLV, thành phẩm

Cách tính giá hàng nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm … như thế nào? 
cách hạch toán nhập kho thành phẩm

cách hạch toán nhập kho thành phẩm

Khi nhập kho thành phẩm do đơn vị sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công, chế biến thì hạch toán như thế nào? 
hướng dẫn hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau

hướng dẫn hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau

Khi hóa đơn về trước nhưng hàng chưa về thì hạch toán như thế nào? 

kế toán tổng hợp

© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn