mức lương tối thiểu vùng năm 2020

mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020 mới nhất: Mức lương tối thiểu vùng đóng BHXH theo quy định
Tỷ lệ trích các khoản theo lương 2020 BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Tỷ lệ trích các khoản theo lương 2020 BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Tỷ lệ trích bảo hiểm 2020 mới nhất: Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, BHTN, KPCĐ; Tỷ lệ trích nộp bảo hiểm của Doanh nghiệp và của người lao động... cụ thể như sau:
quy định về chi phí tiền lương hợp lý, các khoản phụ cấp

quy định về chi phí tiền lương hợp lý, các khoản phụ cấp

Chi phí tiền lương như thế nào là hợp lý? Quy định về Chi phí tiền lương hợp lý và không hợp lý; Các khoản phụ cấp theo lương, phúc lợi.. cho người lao động theo quy định.
cách hạch toán chế độ thai sản khi nhận và chi trả

cách hạch toán chế độ thai sản khi nhận và chi trả

Cách hạch toán chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn: Hạch toán nhận tiền trợ cấp thai sản của BHXH, hạch toán trả trợ cấp thai sản cho người lao động theo Thông tư 200 và 133:
cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm theo thông tư 133 và thông tư 200

cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm theo thông tư 133 và thông tư 200

Cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm các khoản trích theo lương: Bảo hiểm xã hội,  kinh phí công đoàn; Hạch toán tạm ứng lương, hạch toán thuế TNCN của nhân viên, cách hạch toán tiền chế độ thai sản... theo Thông tư 200 và 133 mới nhất.
cách kê khai, hạch toán mua xe ô tô trên 1.6 tỷ

cách kê khai, hạch toán mua xe ô tô trên 1.6 tỷ

Cách hạch toán mua xe ô tô trên 1.6 tỷ? Cách tính khấu hao xe ô tô trên 1.6 tỷ? Cách kê khai thuế GTGT xe ô tô trên 1.6 tỷ như nào?
Cách xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình - vô hình

Cách xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình - vô hình

Cách xác định nguyên giá Tài sản cố định hữu hình, vô hình, thuê tài chính; Nguyên tắc xác định nguyên giá TSCĐ mua mới, mua cũ, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC
Thanh lý TSCĐ có phải xuất hóa đơn, thuế suất

Thanh lý TSCĐ có phải xuất hóa đơn, thuế suất

Thanh lý Tài sản cố định có phải xuất hóa đơn? Thuế suất thanh lý tài sản cố định? Cách viết hóa đơn thanh lý xe ô tô, thanh lý TSCĐ đối với DN kê khai thuế GTGT thep pp trực tiếp, khấu trừ ...
Các phương pháp khấu hao TSCĐ theo quy định

Các phương pháp khấu hao TSCĐ theo quy định

Quy định về khấu hao Tài sản cố định mới nhất; Các phương pháp khấu hao TSCĐ, ưu nhược điểm của các phương pháp trích khấu hao Tài sản cố định đó.
Điều kiện ghi nhận TSCĐ hữu hình - vô hình

Điều kiện ghi nhận TSCĐ hữu hình - vô hình

Điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình; Điều kiện ghi nhận TSCĐ vô hình; Các tiêu chuẩn ghi nhận Tài sản cố định theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC cụ thể như sau:
Thủ tục thanh lý TSCĐ - cách hạch toán thanh lý TSCĐ

Thủ tục thanh lý TSCĐ - cách hạch toán thanh lý TSCĐ

Hướng dẫn thủ tục thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao và chưa khấu hao theo TT 133 và 200; Cách hạch toán thanh lý Tài sản cố định của Doanh nghiệp theo quy định mới nhất.
Cách hạch toán khi mua TSCĐ, trích khấu hao TSCĐ

Cách hạch toán khi mua TSCĐ, trích khấu hao TSCĐ

Cách hạch toán khi mua tài sản cố định, cách hạch toán trích khấu tài sản cố định, cách hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định, hạch toán khi tăng TSCĐ theo Thông tư 200 và Thông tư 133.
Chi phí lãi vay mua TSCĐ đưa vào nguyên giá TSCĐ

Chi phí lãi vay mua TSCĐ đưa vào nguyên giá TSCĐ

Chi phí lãi vay mua TSCĐ đưa vào nguyên giá TSCĐ
Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

hướng dẫn cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ khi phân bổ, cách hạch toán CCDC khi mua về:
xử lý TSCD hình thành tự xây dựng, sản xuất

xử lý TSCD hình thành tự xây dựng, sản xuất

Tài sản cố định hình thành do DN tự xây dựng, sản xuất khi hoàn thành có phải lập hóa đơn? Cách hạch toán tài sản cố định tự xây dựng cơ bản, Thủ tục đối với TSCĐ tự xây dựng

kế toán tổng hợp

© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn