Tỷ lệ trích các khoản theo lương 2020 BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Tỷ lệ trích các khoản theo lương 2020 BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

1. Tỷ lệ trích bảo hiểm năm 2020 cụ thể như sau:


Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH Và Công văn 2159/BHXH-BT của BHXH Việt Nam quy định: Tỷ lệ trích các khoản theo lương áp dụng từ ngày 1/1/2020 trở đi:

Các khoản Bảo hiểm trích theo lương Trích vào Chi phí của DN Trích vào lương của NLĐ Tổng
1. Bảo hiểm xã hội
(BHXH)
17,5% 8% 25,5%
2. Bảo hiểm y tế
(BHYT)
3% 1,5% 4,5%
3. Bảo hiểm thất nghiệp
(BHTN)
1% 1% 2%
Tổng các khoản BH 21,5% 10,5% 32%
4. Kinh phí công đoàn
(KPCĐ)
2% 2%
=> Tổng các khoản:
Bảo hiểm + Công đoàn
23,5% 10,5% 34%

Trong khoản trích BHXH: 17,5% trích vào DN (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 0,5% vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) và 8% trích vào lương Người lao động (đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)

Như vậy:
- Hàng tháng DN phải đóng cho:
     Cơ quan BHXH Quận, huyện là:
32% (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN). (Trong đó: Trích vào Chi phí của DN là: 21,5% và trích vào tiền lương của người lao động là: 10,5%)
     Liên đoàn lao động Quận, huyện là:
2% (KPCĐ)
-> Trên Tổng quỹ tiền lương hàng tháng mà DN chi trả cho người lao động tham gia BHXH.

------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Mức tiền lương đóng BHXH, BHTN, BHYT 2020:

- Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020 cụ thể như sau:
 
Mức lương tối thiểu vùng 2020   Vùng   
4.420.000 đồng/tháng vùng I
3.920.000 đồng/tháng vùng II
3.430.000 đồng/tháng vùng III
3.070.000 đồng/tháng vùng IV

=> Theo quy định trên thì Mức lương đóng BHXH thấp nhất đối với những người đã qua đào tạo, học nghề như sau:
 
Mức lương tối thiểu năm 2020 Vùng
4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400 Vùng I
3.920.000 + (3.920.000 x 7%) = 4.194.400 Vùng II
3.430.000 + (3.430.000 x 7%) = 3.670.100 Vùng III
3.070.000 + (3.070.000 x 7%) = 3.284.900 Vùng IV

3. Thời hạn nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN:


Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về cụ thể như sau:
 
a. Đóng hằng tháng
- Hằng tháng,
chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng.

-> Đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

b. Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần
- Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần.
-> Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

c. Đóng theo địa bàn
- Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.
- Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó. 

Tỷ lệ trích các khoản theo lương 2020 BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn