Chi phí lãi vay mua TSCĐ đưa vào nguyên giá TSCĐ

Chi phí lãi vay mua TSCĐ đưa vào nguyên giá TSCĐ


Chi phí lãi vay mua sắm tải sản cố định (Ô tô...) được đưa vào nguyên giá của TSCĐ tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, sau thời điểm này sẽ đưa vào chi phí.


Theo điểm a khoản 1 điều 4 Thông tư  45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính quy định:

“Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.”

Xem thêm: Theo Công văn 40684/CT-TTHT ngày 16/6/2017 của cục thuế TP. Hà Nội

Chi phí lãi vay mua TSCĐ đưa vào nguyên giá TSCĐ

Chi phí lãi vay mua TSCĐ đưa vào nguyên giá TSCĐ

Điều kiện để chi phí lãi vay hợp lý 


- Lãi suất không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay. (Nếu vay của cá nhân… không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế)
- Phải góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của DN.

- Cần thêm:
       + Hợp đồng vay tiền.
       + Khi vay, cho vay, trả nợ vay thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...
       + Nếu vay của cá nhân (Khi trả tiền lãi vay cá nhân thì phải khấu trừ 5% để nộp thuế TNCN. Đây là khoản thu nhập từ đầu tư vốn)


       + Nếu vay của DN (không phải là tổ chức tín dụng) khi trả tiền lãi vay thì phải yêu cầu công ty cho vay xuất hóa đơn


 


 

Chi phí lãi vay mua TSCĐ đưa vào nguyên giá TSCĐ© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn