Giải thể công ty

Giải thể công ty

Giải thể công ty là 1 quá trình nhiều bước và trong các bước tiến hành, có lẽ bước tiến hành việc quyết toán với cơ quan thuế là bước mất thời gian nhất và khó khăn nhất. Một kế toán nội bộ dù có chuyên môn vững nhưng không có kinh nghiệm về việc giải thể công ty thì phải mất khá nhiều thời gian, thường thì từ 8 đến 12 tháng.

Thủ tục cần thiết khi thực hiện các thủ tục Giải thể Doanh nghiệp, công ty:

1. Quyết định giải thể công ty do Chủ sở hữu ký tên.

2. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

3. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (Nêu rõ họ tên người lao động, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, mức trợ cấp, những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động nếu đã giải quyết xong hoặc không sử dụng lao động cũng phải khai theo quy định).

4. Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (phụ lục III-13 Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

5. Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

6. Ba số báo liên tiếp về việc Giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết. Ghi chú: Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo.

7. Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu.

8. Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế

9. Giấy xác nhận về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước.

10. Doanh nghiệp trả lại Giấy phép kinh doanh (GPKD) cho sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

Giải thể công ty

Lưu ý: Doanh nghiệp, công ty nộp kèm các văn bản của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan và Bảo hiểm xã hội Thành phố xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm các loại.

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

Trong trường hợp, Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thì khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp và Văn bản ủy quyền.

Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.

Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ gốc.

Thời gian có thông báo giải thể kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 7 ngày làm việc

Giải thể công ty© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn