giải thể kho hàng

giải thể kho hàng

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ gồm:

1. Thông báo chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh, kho hàng, cửa hàng (theo mẫu Phụ lục II-16 của Thông tư01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

3. Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động của Địa điểm kinh doanh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

giải thể kho hàng© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn