Cục Thuế Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019

Cục Thuế Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019

Báo cáo nhanh của Cục Thuế Hà Nội cho thấy, đến cuối giờ chiều 31/12/2019, thu ngân sách do cơ quan này thực hiện đạt 249.127 tỷ đồng, đạt 101,5% dự toán, tăng 12,6% (so với thực hiện năm 2018). Đây là kết quả hết sức đáng mừng, trong bối cảnh thu ngân sách năm 2019 gặp nhiều khó khăn.

Hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách đều tăng trưởng

Chiều 31/12, với sự có mặt của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đại diện một số sở, ngành của TP. Hà Nội, ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, đã báo cáo nhanh về kết quả thu ngân sách năm 2019. Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội tỏ ra vui mừng và cho biết, đến 14 giờ chiều, số thu ngân sách của cục thuế đạt 149.127 tỷ đồng, đạt 101,5% dự toán, tăng 12,6% (so với thực hiện năm 2018).

Đáng chú ý là hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách đều tăng trưởng so với năm 2018. Cơ cấu thu dịch chuyển theo hướng bền vững, nâng tỷ lệ thu từ thuế, phí và giảm dần các khoản thu liên quan đến tài nguyên, đất đai trên cơ sở đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội, để đạt được kết quả trên, trong năm qua, cục thuế đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND TP. Hà Nội, mà cụ thể là sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung.

Về phía cơ quan thuế, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm 2019 mặc dù tổ chức bộ máy được điều chỉnh, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, giảm từ 24 phòng xuống còn 21 phòng, giảm từ 30 chi cục xuống còn 27 chi cục, giảm từ 312 đội thuế xuống còn 251 đội, nhưng công tác thu ngân sách vẫn đảm bảo ổn định và có sự tăng trưởng.

“Trên cơ sở đoàn kết, nhất trí, trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức thuế trong việc triển khai nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế; ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong hoạt động kê khai và nộp thuế, hoàn thuế nên đã tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, qua đó đã tăng thu cho ngân sách nhà nước” - ông Sơn nói.

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, một trong những kết quả nổi bật trong công tác quản lý thuế năm 2019, đó là công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách đã được cục thuế thực hiện quyết liệt. Báo cáo cho thấy đến 31/12, cục thuế đã thực hiện 18.523 cuộc thanh tra, kiểm tra.

Việc thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo phương thức điện tử, theo chuyên đề và tập trung vào các trường hợp có rủi ro cao về thuế, có dấu hiệu trốn lậu thuế, nhờ đó đã truy thu, xử phạt hơn 3.700 tỷ đồng. Việc thanh tra, kiểm tra đảm bảo không ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, trong năm qua Cục Thuế Hà Nội cũng thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Nhờ đó, đơn vị đã thu hồi được 9.229 tỷ đồng nợ thuế; qua đó đã giảm nợ thuế trên dưới 90 ngày tại thời điểm 31/12 ở mức 4,7% tổng thu ngân sách nhà nước.

Tiếp tục cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, trước khi nghe báo cáo về tình hình thu ngân sách của Cục Thuế Hà Nội, ông đã dự hội nghị tại Bộ Tài chính cũng về tình hình thu ngân sách của toàn ngành năm 2019. Tại hội nghị này, Bộ Tài chính cho biết toàn ngành đã thu vượt trên 9% dự toán được giao năm 2019.

“Hà Nội có số thu lớn thứ 2 cả nước và số thu đạt 101,5% là kết quả rất quan trọng, đóng góp cho kết quả chung của toàn ngành. Điều này thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức thuế” - ông Chung nói.

Đánh giá về các mặt đã đạt được của Cục Thuế Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, ngoài kết quả thu ngân sách vượt dự toán, cục thuế đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó đã đẩy mạnh thu hồi nợ thuế, đưa số nợ thuế giảm dưới 5% tổng thu ngân sách. Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; thực hiện tốt việc sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính.

Giao nhiệm vụ cho Cục Thuế Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, năm 2020 nhiệm vụ rất nặng nề, trong đó thu ngân sách tăng gần 6%. “Với dự toán năm 2020 đã được Quốc hội giao cho TP.Hà Nội là gần 290.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 260.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, do đó yêu cầu cán bộ, công chức Cục Thuế Hà Nội phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu năm, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán được giao" - ông Chung nói.

Thay mặt Cục Thuế Hà Nội, ông Mai Sơn cho biết, sẽ tiếp thu những chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Hà Nội và sẽ cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện trong năm 2020. Cụ thể, năm 2020 cục thuế sẽ đẩy mạnh dịch vụ thuế điện tử trở thành một trong những khâu đột phá; thực hiện hóa đơn điện tử đối với tất cả các doanh nghiệp.

“Cùng với việc áp dụng khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, đến nay đã có gần 90% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử. Năm 2020, Cục Thuế Hà Nội đã kiến nghị và dự kiến sẽ áp dụng nộp thuế điện tử với cá nhân. Nếu đề nghị này được Tổng cục Thuế cho phép triển khai, sẽ giúp giảm chi phí tuân thủ nghĩa vụ thuế cho người dân và doanh nghiệp” - ông Sơn nói./.

Cục Thuế Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019© Copyright 2019 www.dichvuketoantrongoi.vn , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn